Eyebags Removal (Lower Blepharoplasty) - SW1 Clinic

Eyebags (Lower Blepharoplasty)

Phương pháp xóa bỏ bọng mắt (Căng mí mắt dưới)

Chúng có thể được điều chỉnh bằng cách loại bỏ mỡ từ vùng mí mắt dưới và điều tiết lại phần mỡ còn lại. So với phương pháp cũ thì phương pháp loại bỏ mỡ đơn giản, kỹ thuật này sẽ tránh được rỗng ruột quá mức trên vùng mí mắt dưới gây mất vẻ thẩm mỹ. Điều này cũng thường bao gồm việc hồi phục lại góc ngoài của mắt.

Thời gian phục hổi

1-2 tuần