Aesthetic Treatments in Singapore | Microtia | SW1 Clinic

Tai nhỏ (hoac khong co Tai)

Phẫu thuật ghép tai cho tai nhỏ (hoặc không có tai)

Tật tai nhỏ là gì?

Microtia là một khiếm khuyết bẩm sinh của tai ngoài.

Những ai thường bị ảnh hưởng?

Tình trạng này xảy ra 1 trong 7000-8000 ca sinh. Có tỷ lệ nam và nữ là 2: 1. Nó thường ảnh hưởng đến phía bên phải của mặt (tỉ số bên phải: trái: song phương = 5: 3: 1). Nó phổ biến ở người châu Á hơn người Châu Âu.

Quy trình Tái tạo Tai (Kỹ thuật Nagata) như thế nào?

Procedure: Reconstruction of the external ear using the Nagata Technique involves 2 stages:

Quy trình: Tái tạo tai ngoài bằng cách sử dụng kỹ thuật Nagata gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

1) Thu thập sụn sườn ở cùng bên không có tai

2) Tạo ra một khung tai 3-D nằm ngoài vùng được lấy sụn

3) Cấy mô hình 3-D vào vị trí của tai bị thiếu

Giai đoạn 2 (thực hiện sau 06 tháng từ giai đoạn đầu)

Liên quan đến việc nâng tai được khôi phục sát bên cạnh da đầu

Thời gian hồi phục bao lâu?

Bệnh nhân thuường cần 2-4 tuần để hồi phục.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tai nhỏ (hoac khong co Tai)

Phẫu thuật ghép tai cho tai nhỏ (hoặc không có tai)

Tật tai nhỏ là gì?

Microtia là một khiếm khuyết bẩm sinh của tai ngoài.

Những ai thường bị ảnh hưởng?

Tình trạng này xảy ra 1 trong 7000-8000 ca sinh. Có tỷ lệ nam và nữ là 2: 1. Nó thường ảnh hưởng đến phía bên phải của mặt (tỉ số bên phải: trái: song phương = 5: 3: 1). Nó phổ biến ở người châu Á hơn người Châu Âu.

Quy trình Tái tạo Tai (Kỹ thuật Nagata) như thế nào?

Procedure: Reconstruction of the external ear using the Nagata Technique involves 2 stages:

Quy trình: Tái tạo tai ngoài bằng cách sử dụng kỹ thuật Nagata gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

1) Thu thập sụn sườn ở cùng bên không có tai

2) Tạo ra một khung tai 3-D nằm ngoài vùng được lấy sụn

3) Cấy mô hình 3-D vào vị trí của tai bị thiếu

Giai đoạn 2 (thực hiện sau 06 tháng từ giai đoạn đầu)

Liên quan đến việc nâng tai được khôi phục sát bên cạnh da đầu

Thời gian hồi phục bao lâu?

Bệnh nhân thuường cần 2-4 tuần để hồi phục.