Chin Augmentation - SW1 Clinic

Nâng cằm

Phương pháp Nâng cằm

Nâng cằm có thể được thực hiện bằng cách chèn vật cấy ghép hoặc bằng cách đẩy xương cằm hướng ra phía trước qua một vết rạch trong miệng để không có vết sẹo bên ngoài.

Chèn vật cấy ghép cằm có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau có sẵn để giúp tùy chỉnh các kết quả được tùy chỉnh cho từng tình trạng khác nhau:

Thời gian phục hồi:

1 tuần