Breast Reduction - SW1 Clinic

Giảm kích cỡ ngực

Phương pháp Giảm kích cỡ ngực

Đối với các tình trạng tăng kích cỡ ngực và ngực chảy xệ không quá trầm trọng, Liposelection VASER có thể giúp giảm kích cỡ và nâng ngực.

Thời gian Hồi phục:

1-2 weeks

1-2 tuần