ĐẶT LỊCH HẸN - SW1 Clinic

ĐẶT LỊCH HẸN

Cuộc hẹn của bạn được xác nhận phụ thuộc vào lịch làm việc của bác sĩ. Thật không may, chúng tôi không thể xác nhận nó cho đến khi bạn nhận được một cuộc gọi điện thoại xác nhận từ chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng số liên lạc của bạn là chính xác để tránh sự trì hoãn.

Các cuộc hẹn trực tuyến chỉ có thể được sắp xếp trong vòng 48 giờ. Nếu bạn cần một cuộc hẹn khẩn cấp với chúng tôi (ít hơn 48 giờ), vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (+65) 6817 8888 hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Whatsapp theo số (+65) 8348 9384.


    290 Orchard Road, #13-01, Paragon, Singapore 238859

    Thứ hai – Thứ sáu: 9:00AM – 8:00PM
    Thứ bảy – Chủ nhật: 9:00AM – 4:00PM
    Đóng cửa vào ngày lễ